木下グループ

NGHIỆP VỤ HẢI NGOẠI

Kỹ thuật y học Kinoshita tại Bắc Kinh

北京木下医療科技有限公司 イメージ写真

Trong tình hình tỷ lệ sinh giảm dần và dân số già hóa một cách nhanh chóng, nhu cầu về dịch vụ cho người cao tuổi đã tăng lên ở Trung Quốc, nơi có dân số già lớn nhất thế giới, thu hút rất lớn sự quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng của Nhật Bản.
Để cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng Nhật Bản nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tính năng chăm sóc điều dưỡng của Kinoshita trong cuộc sống “an toàn và an ninh” và hướng tới hỗ trợ độc lập trên “toàn bộ Trung Quốc”, theo yêu cầu của từng khu vực phát triển, chúng tôi tiến hành một loạt các hoạt động tư vấn bao gồm cả vận hành và giáo dục.