木下グループ

VĂN HÓA/NGHỆ THUẬT

Một phần trong sự đóng góp cho xã hội của Tập đoàn Kinoshita
đến từ việc hỗ trợ các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa khác nhau.

Hoạt động văn hóa / nghệ thuật ở nước ngoài

Ngoài các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Bảo tàng Louvre, chẳng hạn như cải tiến các khu vườn của Bảo tàng quốc gia Eugène Delacroix, Phòng Antoinette và kim tự tháp, chúng tôi cũng đã hỗ trợ nâng cấp cho khu vườn của Bảo tàng Guimet.

Hoạt động văn hóa / nghệ thuật trong nước

Chúng tôi hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nghệ thuật trong nước với tư cách là Đối tác vòng tròn hỗ trợ của MOMAT, Thành viên hỗ trợ đặc biệt của MoMAK và Nhóm nhà tài trợ doanh nghiệp đặc biệt của Nhà hát Quốc gia mới Tokyo. Chúng tôi cũng hỗ trợ các chương trình bên ngoài do Cơ quan Lưu trữ Phim Quốc gia Nhật Bản tổ chức bên ngoài.

Hoạt động hỗ trợ văn hóa / nghệ thuật

Chúng tôi làm việc liên tục trong lĩnh vực tài trợ cho các triển lãm, sân khấu và sự kiện được tổ chức cả trong và ngoài Nhật Bản.

Chương trình hỗ trợ giáo dục

Năm 2017, chúng tôi đã thành lập học bổng “Kinoshita Royal Ballet Partnership” để hỗ trợ những sinh viên người Nhật xuất sắc theo học trường Ballet Hoàng gia ở Anh. Ngoài ra, lớp trượt băng nghệ thuật đại chúng cũng đang tiếp tục hỗ trợ trong một thời gian dài và lớp học kinh doanh “Học viện trượt băng Kinoshita”, truyền tải tầm quan trọng của người trượt băng đang đóng vai trò tích cực đối với trẻ em có ước mơ, được tổ chức tại các giải sơ cấp xuyên quốc gia này.

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi quan niệm Trái Đất là "một ngôi nhà lớn" và đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, là một công ty xử lý "gỗ", chúng tôi muốn Trái Đất khôi phục lại càng nhiều rừng càng tốt cho những thế hệ mai sau.