木下グループ

VĂN HÓA/NGHỆ THUẬT

Một phần trong sự đóng góp cho xã hội của Tập đoàn Kinoshita
đến từ việc hỗ trợ các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa khác nhau.

Hoạt động văn hóa / nghệ thuật ở nước ngoài

Ngoài các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Bảo tàng Louvre, chẳng hạn như cải tiến các khu vườn của Bảo tàng quốc gia Eugène Delacroix, Phòng Antoinette và kim tự tháp, chúng tôi cũng đã hỗ trợ nâng cấp cho khu vườn của Bảo tàng Guimet.

Hoạt động văn hóa / nghệ thuật trong nước

Ở trong nước, chúng tôi hợp tác với các bảo tàng nghệ thuật để tham gia vào hệ thống hỗ trợ bảo tàng nghệ thuật mới như "MOMAT Support Circle" và “MOMAK Special Support Membership”, đồng thời hỗ trợ các dự án ngoài trời của cơ quan National Film Archive & TOKYO FILMeX.

Chương trình hỗ trợ giáo dục

Năm 2017, chúng tôi đã thành lập học bổng “Quan hệ hợp tác sinh viên tập đoàn Kinoshita” để hỗ trợ những sinh viên người Nhật xuất sắc theo học trường Ballet Hoàng gia ở Anh. Ngoài ra, lớp trượt băng nghệ thuật đại chúng cũng đang tiếp tục hỗ trợ trong một thời gian dài và lớp học kinh doanh “Học viện trượt băng Kinoshita”, truyền tải tầm quan trọng của người trượt băng đang đóng vai trò tích cực đối với trẻ em có ước mơ, được tổ chức tại các giải sơ cấp xuyên quốc gia này.

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi quan niệm Trái Đất là "một ngôi nhà lớn" và đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, là một công ty xử lý "gỗ", chúng tôi muốn Trái Đất khôi phục lại càng nhiều rừng càng tốt cho những thế hệ mai sau.

Hoạt động hỗ trợ văn hóa / nghệ thuật

Chúng tôi làm việc liên tục trong lĩnh vực tài trợ cho các triển lãm, sân khấu và sự kiện được tổ chức cả trong và ngoài Nhật Bản.